Termíny na skúšku z predmetu
Veterinárna etológia a Etológia pre Kynológov:


Každý študent sa môže zapísať len na jeden termín, inak bude odhlásený správcom webovej stránky.