Termíny na skúšku z predmetu
Veterinárna Etika:


Každý študent sa môže zapísať len na jeden termín, inak bude odhlásený správcom webovej stránky.