Otázky na skušku:

Veterinárna etológia

Etológia pre Kynológov