Prihlasovanie na skúšku
z predmetov
Veterinárna etika, Veterinárna etológia a Etológia pre Kynológov

(The exam registration of Veterinaty ethics and Veterinary ethology)

Prihlásenie na skúšku

Exam registration


Otázky na skušku

Exam Questions


Ucebné texty

Study texts

Doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Katedra životného prostredia
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Komenského 73
04181 Košice
MT: +421915984670
E-mail: kottfer@uvm.sk
Pedagóg:
Heslo:
© 2007 Pavol Bozogáň
bozogan@netkosice.sk
Odkazy pre študentov(Messages for students)
Students can withdraw from their exam entry up to 2 days before the exam date. The list of students entered for each exam will be printed 2 days before the exam date.
Maximum of 5 students can apply for the each exam date